Kits All World

Always

Club Supporter
Hello everyone, my name is javier and I am from Chile have made many kits this season in many different leagues, which little by little ire I mostarndo here, sorry for my bad English


Hola a todos, me llamo javier soy de Chile y he hecho muchos kits de esta temporada de muchas ligas distintas,de las cuales de a poco iré mostrando aquí
 

Always

Club Supporter
Preston North End 2016/17 Home/Away

 
Hai! BQT http://mu-hanoi.vn Ä‘ang chuẩn bị mở Server má»›i Anh Hùng vÃ*o 28-08 nÃ*y đó Cáº*u.MU Chung Toi da Hoạt Động từ những năm 2010 đó Bạn, cho nên cau yen tâm ve BQT chúng tôi vá»›i 7 năm Tồn Tại
 


Top